Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, som mange virksomheder stiller i forbindelse med ESG og bæredygtighed.

  • ESG og bæredygtighed hænger tæt sammen. ESG handler om at implementere bæredygtighed i virksomhedsdriften ved at arbejde med miljø, sociale forhold og god ledelse. Bæredygtighed er det overordnede mål, som ESG bidrager til.

  • Samfundsansvar er et begreb, der dækker bredt. Når virksomheder bruger begrebet er det typisk i forbindelse med udarbejdelse af enten ESG-rapporter eller CSR-politikker.

  • En ESG-rapport indeholder oplysninger om en virksomheds miljømæssige aftryk, sociale politikker og ledelsesstruktur. Den bør som minimum indeholde data for centrale ESG-områder, risici, mål og fremdrift.

  • ESG handler om at drive virksomhed på en bæredygtig og ansvarlig måde ved at tage højde for, hvordan man påvirker miljøet og samfundet gennem sine aktiviteter. Virksomheder med fokus på ESG arbejder dedikeret på at mindske deres negative påvirkning og øge den positive.

  • ESG står for Environmental, Social og Governance. Det dækker over en virksomheds fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. ESG handler om at implementere bæredygtighed og samfundsansvar i forretningsstrategien.