Et solidt datagrundlag er afgørende for at arbejde strategisk med klimaindsatsen. Provice hjælper med at opgøre virksomheders samlede klimaaftryk og udpege de væsentligste udledningskilder. Vi udarbejder klimaregnskaber efter GHG-protokollen og finder frem til konkrete klimamål, som lever op til kravene i den internationale ordning Science Based Targets (SBTi). Læs om nogle af de cases vi har løst for virksomheder og kontakt os, hvis din virksomhed skal have udarbejdet overblik CO2-regnskab.