Ydelser

Vi bistår med konkret rådgivning, som matcher kundens situation, behov og muligheder. Vi hjælper virksomheder fra udvikling af strategier til implementering af projekter. Vores udgangspunkt er mange års arbejde med den grønne og bæredygtige dagsorden. Vi sikrer, at idéer bliver til reelle forandringer.

Bæredygtige forretningsmodeller

En grøn forretningsmodel er jeres konkrete plan for, hvordan I opnår en økonomisk rentabel, grøn omstilling. Det samme gælder en bæredygtig forretningsmodel, der fx baseres på FN’s 17 Verdensmål eller Bæredygtighedshjulet.
En forretningsmodel udvikles med afsæt i jeres situation og ønske til fokus. For at udfordre tanker og de strategiske muligheder anvender vi ofte værktøjerne BeeStar® eller Business Model Canvas.
På den måde kan jeres ønsker om at støtte op om FN’s 17 Verdensmål eller arbejde med cirkulær økonomi omsættes til både strategi, forretningsplan og målbare indsatser.

LCA, EPD og Product Carbon Footprint

LCA (livscyklusvurdering), EPD (Environmental Product Declaration) og PCF (Product Carbon Footprint) bruges til at dokumentere et produkts eller en serviceydelses samlede miljøpåvirkninger.
Dokumentationen kan bruges internt til at identificere potentialer og eksternt til at honorere kunders krav om transparent og troværdig miljødokumentation.
Ved DGNB-certificerede byggerier er EPD den eneste godkendte miljødokumentation af byggematerialer.
Provice anvender OpenLCA og EcoInvent som er førende og anerkendte værktøjer. Vores dokumentation lever op til de højeste, internationale krav for miljødokumentation

Klimaregnskaber og klimamål

Vi udarbejder klimaregnskaber baseret på internationalt anerkendte metoder, herunder Greenhouse Gas Protokollen og ISO 14064 om klimaregnskaber. Vi udvikler systemer til opsamling og håndtering af data, så I selv kan opdatere klimaregnskabet fra år til år.
I 2015 underskrev alle FNs medlemslande Parisaftalen om at holde temperaturstigningen på højst 1,5°C. Vi hjælper virksomheder med at understøtte Parisaftalen, ved etablere klimamål som lever op til kravene i den frivillige, internationale ordning Science Based Target (SBTi).

Bæredygtighedsrapportering og mål

Større danske og internationale virksomheder stiller krav til underleverandører om ESG-dokumentation. Det samme gælder banker og investorer, hvor ESG-dokumentation kan påvirke adgangen til og betingelser for finansiering. På den måde vil kravene til de store virksomheder også ramme de mindre virksomheder.
En ESG-profil beskriver en virksomheds niveau med nøgletal for miljø, samfundsansvar og ledelse.
Provice følger lovgivning og de tendenser der er på markedet indenfor ESG-afrapportering. Vi hjælper også med at afdække, hvordan I kan styrke ESG-profilen.

Valified Certified Partner

Provice er certified partner for Valified online ESG-platform, og vi giver vores kunder fuld adgang til platformen for 5.000 kr. om året. Vær opmærksom på, at nogle virksomheder kan få gratis adgang til Valified gennem deres brancheforening eller erhvervsbank.

Valified er et effektivt værktøj til at håndtere nye ESG-datakrav fra kunder, leverandører, banker og myndigheder. Platformen omfatter bæredygtighedsrapport, CO2-beregning, løbende dataoverblik og styring.

Vi assisterer jeres virksomhed med dataindsamling, rapportering, dobbelt væsentligheds-analyser, strategisk afklaring, kommunikation mv., så I ikke blot rapporterer tal, men kommunikerer med tal og tekst om bæredygtighed på en måde, der bedst styrker jeres virksomhed. Derved får I fuldt udbytte af Valified-platformen.

Kontakt Thomas Løvholt for at høre nærmere.

Miljømærker

Et miljømærke dokumenterer, at et produkt, en ydelse eller en virksomhed lever op til særlige miljøkrav.
I nogle situationer er et miljømærke decideret adgangskrav, fx ved salg til offentlige kunder eller miljømærkede virksomheder. I andre situationer er et miljømærke udslagsgivende for et salg.
Overvejer I at blive miljømærket, så hjælper vi jer igennem processen med indsamling af dokumentation, tilpasning af systemer, træning af medarbejdere og med selve ansøgningen om miljømærke.

Certificering af ledelsessystemer

Et ledelsessystem har flere formål. Det hjælper en virksomhed med at nå sine mål på en effektiv og systematisk måde. Det sikrer overensstemmelse med krav fra fx kunder og myndigheder. Det styrker forretningen strategiske arbejde og skaber en lærende organisation.
Provice hjælper jer med at opbygge og opdatere ledelsessystemer, så de matcher jeres behov – og dermed bidrager til jeres forretningsudvikling.

Bæredygtig strategi, ledelse og forandringer

Grønne og bæredygtige strategier har ofte kørt parallelt med virksomhedens egentlige forretningsstrategier.
Stadig flere virksomheder har en vision om bæredygtighed.
Provice bistår virksomheder med at komme godt igennem strategiprocessen om at sikre den bæredygtige forretningsudvikling. Og vi hjælper med at skabe en rød tråd fra den bæredygtige vision og til de konkrete tiltag.

Projektudvikling og finansiering 

En af vores kernekompetencer er at matche virksomheders konkrete behov og muligheder med støtteprogrammer, både til grøn omstilling, innovation og produktudvikling, samt kompetence- og organisationsudvikling.

Vi hjælper med at skrive og gennemføre projekter under fx Horizon Europe, InterReg, MUDP, GUDP, EUDP, Innobooster og Grand Solution.

Provice er at finde på SMV:Grøn og SMV:Grønne Kompetencers fælles inspirationsliste på Virksomhedsprogrammet.dk.

Vi har indgående kendskab til støtteordningerne og deres evalueringsgrundlag, og kombineret med et bredt netværk af samarbejdspartnere kan vi derfor hjælpe med udvikling og realisering af din idé.

LEAN og procesforbedringer 

Har du styr på processerne? Der burde man spørge sig selv om lidt oftere. Det er i processerne, at værdien skabes – og det er også der, det typisk går galt. Det gælder, når man producerer vinduer, sælger biler, håndterer borgerhenvendelser eller er i gang med en grøn omstilling. Provice hjælper med at designe effektive processer tilpasset organisationens behov. Uanset om behovet er stabilitet, kvalitet, kosteffektivitet eller agilitet. Om organisationen er stor eller lille. Eller om fokus er på ’permanente processer’ eller pop-op aktiviteter. Provice konsulenter har arbejdet med LEAN gennem mere end 15 år, og tager erfaringer om Lean-kultur og -værktøjer med i rådgivningen.

Provice har i flere år afholdt kurser for SMV’er på vegne af Erhvervshusene, og har lang erfaring med at udvikle og afholde kurser for virksomheder. Vores kursuskatalog finder du under Kurser.

Tag fat i os, hvis du har spørgsmål hertil – eller hvis du mangler et kursus. Alle kurser afholdes som åbne kurser for flere virksomheder eller som et virksomhedstilpasset kursus.