ESG handler om at drive virksomhed på en bæredygtig og ansvarlig måde ved at tage højde for, hvordan man påvirker miljøet og samfundet gennem sine aktiviteter. Virksomheder med fokus på ESG arbejder dedikeret på at mindske deres negative påvirkning og øge den positive.