En ESG-rapport indeholder oplysninger om en virksomheds miljømæssige aftryk, sociale politikker og ledelsesstruktur. Den bør som minimum indeholde data for centrale ESG-områder, risici, mål og fremdrift.