ESG og bæredygtighed hænger tæt sammen. ESG handler om at implementere bæredygtighed i virksomhedsdriften ved at arbejde med miljø, sociale forhold og god ledelse. Bæredygtighed er det overordnede mål, som ESG bidrager til.