Samfundsansvar er et begreb, der dækker bredt. Når virksomheder bruger begrebet er det typisk i forbindelse med udarbejdelse af enten ESG-rapporter eller CSR-politikker.