ESG står for Environmental, Social og Governance. Det dækker over en virksomheds fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. ESG handler om at implementere bæredygtighed og samfundsansvar i forretningsstrategien.