Ofte stillede spørgsmål om CBAM forordningen.

  • Fra 1. januar 2026 skal alle importører af CBAM-varer købe CO2-kvoter svarende til de indberettede udledninger ved produktionen af de pågældende varer.

  • Fra 1. januar 2026 skal alle importører af CBAM-varer købe CO2-kvoter svarende til de indberettede udledninger ved produktionen af de pågældende varer.

  • I første omgang omfatter CBAM import af: stål, cement, gødning, aluminium og elektrisk energi. Fra 2026 udvides ordningen til at omfatte flere produkter.

    Målet med CBAM er at mindske risikoen for "carbon leakage", hvor produktion flyttes ud af EU til lande med lempeligere klimaregulering og lavere CO2-omkostninger. Ved at udligne prisforskellen for disse CO2-intensive produkter fjernes incitamentet til at outsource produktionen.

  • Importører af de omfattede varer skal indberette importmængder og CO2-udledning forbundet med produktionen hvert kvartal frem til udgangen af 2025. Fra 2026 skal de årligt rapportere disse oplysninger og købe CO2-kvoter svarende til de indberettede udledninger.

  • CBAM er en forkortelse for Carbon Border Adjustment Mechanism, som er EU's nye afgiftsordning for import af CO2-intensive varer. Ordningen indfører en afgift på import af nogle udvalgte produkter for at udligne forskellen i CO2-omkostninger mellem importerede og EU-producerede varer.