Prisen på CO2-kvoterne under CBAM vil svare til den gældende pris i EU’s kvotehandelssystem (EU ETS). I April 2024 lå prisen på omkring 71 euro pr. ton CO2.