Fra 1. januar 2026 skal alle importører af CBAM-varer købe CO2-kvoter svarende til de indberettede udledninger ved produktionen af de pågældende varer.