CBAM er en forkortelse for Carbon Border Adjustment Mechanism, som er EU’s nye afgiftsordning for import af CO2-intensive varer. Ordningen indfører en afgift på import af nogle udvalgte produkter for at udligne forskellen i CO2-omkostninger mellem importerede og EU-producerede varer.