Importører af de omfattede varer skal indberette importmængder og CO2-udledning forbundet med produktionen hvert kvartal frem til udgangen af 2025. Fra 2026 skal de årligt rapportere disse oplysninger og købe CO2-kvoter svarende til de indberettede udledninger.