I første omgang omfatter CBAM import af: stål, cement, gødning, aluminium og elektrisk energi. Fra 2026 udvides ordningen til at omfatte flere produkter.

Målet med CBAM er at mindske risikoen for “carbon leakage”, hvor produktion flyttes ud af EU til lande med lempeligere klimaregulering og lavere CO2-omkostninger. Ved at udligne prisforskellen for disse CO2-intensive produkter fjernes incitamentet til at outsource produktionen.