Kortlægningen skal danne grundlag for grøn handling

Danmark har netop fået sin største klimakortlægning af sin art. Provice har været konsulent for Folkekirkens Grønne Omstilling og gennemført en omfattende kortlægning af det samlede CO2-aftryk fra folkekirken fordelt på scope 1, 2 og 3. Klimaopgørelsen omfatter alle folkekirkens menighedsråd og er baseret på indberetninger fra spørgeskemaer og centrale data. Klimaregnskabet er opgjort for to år – 2019 og 2022 samt sat i relation til Regeringens 70% mål. Endvidere er der udarbejdet en model for kortlægning af biodiversiteten fra de over 2000 kirkegårde i landet og indsamlet data herfra.

Folkekirkens kortlægning af klima og biodiversitet er netop blevet annonceret i en pressemeddelelse fra Folkekirkens Grønne Omstilling.

Kortlægningen skal danne grundlag for folkekirkens arbejde med at reducere CO2-udledningen og øge den grønne profil.

Det er den største kortlægning af sin art herhjemme, og resultaterne giver folkekirken, med alle dens bygninger og jorder over hele landet, et stærkt udgangspunkt for at bidrage til at nå de nationale klimamål i 2030.

Morten Dahlin, By-, land- og kirkeminister

Procesen kort fortalt

I kortlægningsprocessen er alle folkekirkens udledningskilder blevet identificeret og kvantificeret. Det inkluderer opvarmningskilder, elforbrug, brændsler til havemaskiner samt øvrige kilder fordelt på over 4000 bygninger og 2000 kirkegårde. Samtidig er biodiversiteten i kirkegårdene også opgjort. Kortlægningen af folkekirkens klima og biodiversitet har Provice visualiseret via. et digitalt dashboard, som er offentlig tilgængeligt.

Resultatet af undersøgelsen er tilgængelige i en baggrundsrapport, en lettilgængelig pixi-udgave samt et digitalt dashboard der visuelt præsenterer helt ned på sogneniveau, hvordan CO2-udledningen og biodiversiteten ser ud i de forskellige menigheder.

Kirkeminister Martin Dahl håber desuden, at folkekirkens eksempel kan inspirere andre organisationer og virksomheder.

Foto: Ingrid Riis

Provice var den virksomhed som vandt EU-udbuddet om at kortlægge folkekirkens klima og biodiversitet på kirkegårdene og til det vil jeg gerne sige tusind tak for store arbejde.

Jesper Rønn Kristiansen, Projektleder for Folkekirkens Grønne Omstilling

Lad dig inspirere til grøn omstilling

Vil du også styrke din virksomheds bæredygtighedsarbejde? Så kontakt os for en uforpligtende snak om jeres muligheder inden for grøn omstilling.