Alt om CBAM på dansk
Carbon Border Adjustment Mechanism

EU’s forordning om CO2-grænsetold (Carbon Border Adjustment Mechanism) trådte i kraft d. 1 oktober 2023. CBAM indfører en afgift på import af visse CO2-intensive produkter for at udligne forskellen i CO2-omkostninger mellem importerede varer og tilsvarende EU-producerede varer.

Målet er at mindske risikoen for ”carbon leakage”, hvor produktion flyttes ud af EU til lande med lempeligere klimaregulering. I første omgang omfatter CBAM import af stål, cement, kunstgødning, aluminium og elektricitet. Fra 2026 vil ordningen blive udvidet til at omfatte flere produkter.

Sådan fungerer CBAM

Under CBAM skal importører betale for den mængde CO2, der er udledt ved produktionen af en vare. Afgiften svarer til prisen i EU’s kvotehandelssystem (ETS).
Importører skal angive mængden af indførte CBAM-produkter og den tilhørende CO2-udledning. Hvis der allerede er betalt CO2-afgift i produktionslandet, fradrages dette beløb.

Overgangsperioden

I perioden 1. oktober 2023 – 31. december 2025 er der kun krav om kvartalsvis rapportering af importmængder og emissioner.
Fra 1. januar 2026 skal importører købe CBAM-certifikater for at dække de rapporterede emissioner. Prisen vil svare til EU ETS-prisen.

Krav til virksomheder i CBAM

I overgangsperioden bør virksomheder:

  • Vurdere hvilke produkter, der er omfattet
  • Indsamle data om produktionssted og emissioner
  • Igangsætte rapporteringsprocessen
  • Indrapportere importmængder og emissioner kvartalsvist

Fra 2026 skal man som importør:

  • Få autorisation som CBAM-importør
  • Årligt rapportere importmængder og emissioner
  • Købe CBAM-certifikater til dækning af emissioner

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om CBAM

Hvad betyder CBAM?2024-04-16T13:50:13+02:00

CBAM er en forkortelse for Carbon Border Adjustment Mechanism, som er EU’s nye afgiftsordning for import af CO2-intensive varer. Ordningen indfører en afgift på import af nogle udvalgte produkter for at udligne forskellen i CO2-omkostninger mellem importerede og EU-producerede varer.

Hvem skal indberette CBAM?2024-04-16T13:57:48+02:00

Importører af de omfattede varer skal indberette importmængder og CO2-udledning forbundet med produktionen hvert kvartal frem til udgangen af 2025. Fra 2026 skal de årligt rapportere disse oplysninger og købe CO2-kvoter svarende til de indberettede udledninger.

Hvilke varer er omfattet af CBAM?2024-04-16T13:58:29+02:00

I første omgang omfatter CBAM import af: stål, cement, gødning, aluminium og elektrisk energi. Fra 2026 udvides ordningen til at omfatte flere produkter.

Målet med CBAM er at mindske risikoen for “carbon leakage”, hvor produktion flyttes ud af EU til lande med lempeligere klimaregulering og lavere CO2-omkostninger. Ved at udligne prisforskellen for disse CO2-intensive produkter fjernes incitamentet til at outsource produktionen.

Hvem skal købe CO2-kvoter?2024-04-16T14:00:02+02:00

Fra 1. januar 2026 skal alle importører af CBAM-varer købe CO2-kvoter svarende til de indberettede udledninger ved produktionen af de pågældende varer.

Hvor meget koster en CO2-kvote?2024-04-16T14:01:00+02:00

Prisen på CO2-kvoterne under CBAM vil svare til den gældende pris i EU’s kvotehandelssystem (EU ETS). I April 2024 lå prisen på omkring 71 euro pr. ton CO2.