Denne artikel er fra CSR.dk

I de seneste år har Valified knyttet eksterne rådgivere og revisorer til sig for at støtte SMV’er i deres ESG-indsatser. Korrekt rådgivning kræver stærk ekspertise. Vejen til at blive Valified Certified Partners går derfor gennem Valifieds uddannelsesprogram og en afsluttende prøve.

Den første årgang af Valified Certified Partners så dagens lys i sommeren 2023, heriblandt konsulentvirksomheden Provice ApS, som gennem en årrække har hjulpet SMV’er med bæredygtig forretningsudvikling, fra strategi til implementering, særligt indenfor klimaregnskaber, bæredygtighedsrapportering og miljøcertificeringer.

I denne artikel har vi bedt Thomas Løvholt og Bashir Ali fra Provice dele ud af deres erfaringer med, hvordan en SMV mest effektivt kan omsætte ambitiøse bæredygtighedsstrategier til konkrete handlinger og målbare resultater. Her følger de tre centrale råd fra Provice til en vellykket implementering:

1. Væsentlighedsanalyser er helt afgørende for at identificere de mest relevante fokusområder

Som noget af det første bør en SMV kaste sig over en væsentlighedsanalyse. Analysen dokumenterer, hvilke bæredygtighedsaspekter der har højest prioritet for virksomhedens interessenter, og hvordan virksomheden selv påvirker og er underlagt bæredygtighedsaspekter.

Analysen sikrer således virksomheden et solidt grundlag for at beslutte, hvilke bæredygtighedstiltag der bedst styrker forretningen, og hvordan virksomheden sikrer relevant og troværdig dokumentation herom.

Flere virksomheder vælger at bruge væsentlighedsanalyser som en del af strategiarbejdet. Men virksomheder er ikke ens, og det kan metoder og løsninger heller ikke være. Analysearbejdet handler om virksomheden – ikke om analysemetoden. Fælles er dog, at væsentlighedsanalyser hjælper virksomheder med at holde fokus på de rette initiativer.

2. Aktiv inddragelse af medarbejdere skaber vigtigt ejerskab

Når først strategien er på plads, er det afgørende at skabe opbakning og engagement i hele organisationen. Provice anbefaler derfor, at ledelsen aktivt inddrager medarbejderne via workshops, seminarer og løbende dialog. Her kan alle bidrage med viden, inspiration og gode ideer til konkrete bæredygtige tiltag.

Når medarbejderne føler, at de er med i processen, opnås der ejerskab og motivation til at implementere strategien. Det gør en kæmpe forskel, når ord skal omsættes til handling – og den nye praksis skal blive en del af hverdagen.

3. Del jeres bæredygtighedsfremskridt med omverdenen

Det er helt centralt, at en virksomhed kommunikerer klart, ærligt og transparent om bæredygtighedsstrategien og -fremskridt til omverdenen. Ved proaktivt at engagere kunder, leverandører og andre eksterne interessenter kan der skabes tillid og ikke mindst nye forretningsmuligheder. En årlig bæredygtighedsrapport på hjemmesiden er et godt sted at starte. Kommunikationen skal afspejle indsatsen og skabe merværdi – ikke bare være tomme løfter.

Disse tre områder helt afgørende, hvis en SMV skal lykkes med at implementere visionære bæredygtighedsstrategier og skabe målbare forbedringer. Det kræver hårdt arbejde at omsætte ord til handling, men gevinsten for miljøet, samfundet og bundlinjen er åbenlys.

Om Valified & Provice samarbejdet

Ifølge Mie Levi Fenger, Head of Business Growth hos Valified, er nøglen til et succesfuldt partnerskab, at begge virksomheder fokuserer på at styrke konkurrence- og samarbejdskraft for SMV’erne og deres nøglepartnere, herunder banker, brancheforeninger, større virksomheder og revisorer. I Valified kalder vi dette for “styrket samarbejdskraft”, hvor kernen er “transparent samarbejde og vidensdeling” afslutter Mie Levi Fenger.

Du kan læse mere om Provice og deres arbejde med SMV’ers grønne omstilling på deres hjemmeside eller klik her for at læse mere om Valified.