Hvad er CSRD?
ESG på dansk

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) er en ny EU-lovgivning, der stiller krav til større virksomheders rapportering af bæredygtighedsdata og ESG (Environmental, Social and Governance). Mange mindre virksomheder oplever allerede nu, at de som underleverandører til større virksomheder skal levere omfattende bæredygtighedsdata.

Formålet med CSRD er at skabe større gennemsigtighed om virksomhedernes bæredygtighedsprofil. Lovgivningen er derfor et vigtigt skridt for at fremme arbejdet med ESG i Europa.

CSRD-direktivet fra EU

CSRD træder i kraft fra 2024 og omfatter alle større virksomheder i EU. Koncerner med over 250 ansatte samt børsnoterede selskaber skal fremover rapportere på en række ESG-nøgletal årligt.

Rapporteringen skal blandt andet indeholde data om:

  • CO2-udledning
  • Kønsdiversitet
  • Vandforbrug
  • Affaldshåndtering
  • Skatteprofil

Der er krav om, at ESG-data verificeres af en tredjepart. CSRD indfører også digitale rapporteringsstandarder, så data kan sammenlignes.

ESRS – retningslinjer for CSRD

ESRS (European Sustainability Reporting Standards) er de nye retningslinjer, der guider virksomheder i forhold til CSRD-rapporteringen.

Standarderne beskriver præcist hvilke bæredygtighedsdata virksomheder skal rapportere på inden for miljø, sociale forhold og ledelse. ESRS hjælper med at sikre valide og sammenlignelige ESG-data på tværs af virksomheder, brancher og landegrænser.

ESG og CSR

CSRD er tæt forbundet med ESG-dagsordenen. Mens ESG handler om at integrere bæredygtighed i forretningsstrategien, sætter CSRD konkrete rapporteringskrav for at måle indsatsen.

CSR (Corporate Social Responsibility) og ESG supplerer hinanden. CSR er frivillige bæredygtighedstiltag, mens ESG er aktiviteter integreret i forretningen på baggrund af risici. CSRD skubber nu på rapportering af ESG. Mange betragter ESG som en forsættelse og videreudvikling af CSR.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om CSRD

Her er svar på typiske spørgsmål om CSRD:

Hvad er CSRD?2024-01-02T15:23:17+01:00

CSRD er en ny EU-lovgivning, der stiller krav om årlig ESG-rapportering for større virksomheder.

Hvem skal rapportere på CSRD2024-01-02T15:23:26+01:00

Større virksomheder samt børsnoterede selskaber i EU skal leve op til CSRD.

Hvordan adskiller CSRD sig fra NFRD?2024-01-02T15:23:35+01:00

CSRD udvider kravene til bæredygtighedsrapportering sammenlignet med NFRD.

Hvornår træder CSRD i kraft?2024-01-02T15:23:45+01:00

CSRD træder gradvist i kraft fra 2024 til 2026 afhængig af virksomhedsstørrelse.

Hvad er ESRS?2024-01-02T15:23:55+01:00

ESRS er retningslinjer, der guider virksomheder i forhold til CSRD-rapporteringen.

Har jeres virksomhed brug for hjælp til ESG og CSRD?

ESG-feltet er ikke altid så nemt at navigere. Provice har erfaring med at vejlede virksomheder med arbejde inden for ESG og CSRD. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe netop jeres virksomhed med ESG.