Provice er valgt til at organisere og beregne den landsdækkende kortlægning af folkekirkens samlede klimaaftryk og biodiversitet sammen med Folkekirkens Grønne Omstilling. Opgaven trækker på Provice’s stærke kompetencer inden for klimaregnskaber, komplekse dataindsamlinger og -analyse.

Dataindsamlingen er allerede skudt i gang

Der er udvalgt godt 250 sogne, der skal indgå i kortlægningen som repræsentative stikprøver for hele folkekirken. Dataindsamlingen er organiseret med en kombination af spørgeskemaer og centrale dataudtræk og kommer til at foregå i løbet af september og oktober, hvor vi inddrager lokale medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer. For at gøre processen så enkel som muligt, har vi lavet videoguides og skriftlige vejledninger om, hvilke data der skal indtastes og hvor de kan findes.

Unik mulighed for indsigt i det lokale klimaaftryk

For de sogne, der bliver udvalgt, giver deltagelsen ikke bare indflydelse på billedet af hele folkekirkens klimaaftryk. De får også konkret indsigt i deres eget energiforbrug, CO2-udledning og biodiversitet.

Derudover kan alle interesserede sogne deltage i kortlægningen af biodiversitet ved at besvare et enkelt, online spørgeskema. På den måde kan endnu flere sogne få et overblik over den lokale biodiversitet.

Baseline for Folkekirkens klimaaftryk og biodiversitet

Når kortlægningen er gennemført i løbet af efteråret, vil vi hos Provice have skabt et detaljeret overblik over folkekirkens samlede CO2-udledning og tilstanden for biodiversiteten på kirkegårdene.

Resultaterne skal ikke bare vise folkekirkens nuværende klimaaftryk. De skal også fungere som et stærkt værktøj til at sætte kurs mod målet om 70% CO2-reduktion i 2030 ved at identificere de største udledningskilder og sætte ind der, hvor effekten er størst.