ESG på dansk
Vejen til en bæredygtig fremtid

ESG, som står for Environmental, Social og Governance, refererer til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer, som organisationer bør tage højde for i deres drift og strategi. ESG er blevet et centralt fokusområde for mange virksomheder i Danmark, da det handler om at drive en bæredygtig og ansvarlig forretning.

En virksomhed med fokus på ESG forholder sig til, hvordan den påvirker klima, miljø, medarbejdere og lokalsamfund gennem sine aktiviteter. Ved at sætte mål for at reducere sin miljøpåvirkning, skabe gode arbejdsforhold og udvise god ledelse, viser virksomheden sin omverden, at den tager ansvar.

For investorer og kunder bliver ESG-indsatsen en måde at identificere de virksomheder, der tænker langsigtet og arbejder dedikeret for en bæredygtig udvikling. Derfor er et stærkt ESG-fokus i stigende grad afgørende for at tiltrække investeringer og kunder.

ESG i praksis -sådan arbejder  danske virksomheder med bæredygtighed

Mange danske virksomheder har allerede implementeret ESG i deres forretningsstrategi. Det kan eksempelvis være ved at:

  • Reducere CO2-udledning og energiforbrug ved at skifte til grøn energi, optimere produktionen og reducere transportbehovet.
  • Øge genanvendelse og mindske affald ved at genbruge materialer, mindske papirforbrug eller indsamle affald.
  • Tilbyde medarbejderne gode arbejdsforhold gennem uddannelse, work-life balance, inkluderende arbejdsmiljø mv.
  • Sikre mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen ved at ansætte forskellige aldersgrupper, etniciteter og køn.
  • Have gennemsigtige retningslinjer for god selskabsledelse ved at offentliggøre bestyrelsens sammensætning, lønpolitik mv.

Ved at sætte konkrete mål inden for disse områder og løbende rapportere på resultater, viser virksomhederne, at de tager ansvar og arbejder for en mere bæredygtig fremtid.

ESG – ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, som mange virksomheder stiller i forbindelse med ESG og bæredygtighed.

Hvad betyder ESG?2024-01-02T15:20:06+01:00

ESG står for Environmental, Social og Governance. Det dækker over en virksomheds fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. ESG handler om at implementere bæredygtighed og samfundsansvar i forretningsstrategien.

Hvad er ESG?2023-12-11T10:10:33+01:00

ESG handler om at drive virksomhed på en bæredygtig og ansvarlig måde ved at tage højde for, hvordan man påvirker miljøet og samfundet gennem sine aktiviteter. Virksomheder med fokus på ESG arbejder dedikeret på at mindske deres negative påvirkning og øge den positive.

Hvad indeholder en ESG-rapport?2024-01-02T15:20:38+01:00

En ESG-rapport indeholder oplysninger om en virksomheds miljømæssige aftryk, sociale politikker og ledelsesstruktur. Den bør som minimum indeholde data for centrale ESG-områder, risici, mål og fremdrift.

Hvad forstås ved samfundsansvar?2023-12-11T10:10:53+01:00

Samfundsansvar er et begreb, der dækker bredt. Når virksomheder bruger begrebet er det typisk i forbindelse med udarbejdelse af enten ESG-rapporter eller CSR-politikker.

Er ESG og bæredygtighed det samme?2023-12-11T10:10:58+01:00

ESG og bæredygtighed hænger tæt sammen. ESG handler om at implementere bæredygtighed i virksomhedsdriften ved at arbejde med miljø, sociale forhold og god ledelse. Bæredygtighed er det overordnede mål, som ESG bidrager til.

Har din virksomhed brug for rådgivning til ESG-rapportering?

Der kommer flere og flere krav til den grønne omstilling, uanset hvilken branche din virksomhed tilhører. Det kan være uoverskueligt at vide, hvor man skal starte, hvis man gerne vil udarbejde en ESG-rapport. Provice har rådgivet mange virksomheder inden for ESG-feltet og er godkendt til at udarbejde bæredygtighedsstrategier. Provice er i øvrigt også Valified Certified Partner. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan i kan implementere ESG og bæredygtighed i jeres virksomhed.