ESRS er retningslinjer, der guider virksomheder i forhold til CSRD-rapporteringen.