Innovative produkter med et stærkt grønt eksistensgrundlag

Bollerup Jensen er en kemi-producent i Tarm, der leverer kemi til private og til industrien. Bollerup Jensen har et bredt sortiment af produkter, bl.a. vandglas, lim og deres nye linje af Sature træ-imprægnering.

Bollerup Jensen Logo

Med de LCAer som Provice har udarbejdet, har vi nu dannet os et bedre overblik over vores klimadokumentation. Vi bestræber os på at være blandt frontløberne på bæredygtighedsområdet og Provice har været en stærk samarbejdspartner i det forløb. Vi har desuden har haft et rigtigt godt samarbejde i flere projekter og har altid oplevet en professionel udførelse af projekterne, værdifuld sparring og jævnlige opdateringer.

Frode Dale, CEO i Bollerup Jensen

Procesen kort fortalt

Det blev klart igennem flere projekter at Bollerup Jensens produkter fremstilles med en stærk miljøprofil og med øjet på bolden ift. forbedringsmuligheder og miljøpotentiale. Dette blev især klart i et tidligere MUDP-projekt, der havde fokus på at erstatte den primære ingrediens i Bollerup Jensens vandglas. Erstatningen skulle være et naturligt spildprodukt, der kunne fjerne behovet for at producere jomfruelige materialer og samtidigt nyttiggøre en affaldsstrøm.
For Bollerup Jensen var det vigtigt med en høj grad af validitet at kunne dokumentere deres miljøpåvirkning overfor kunder. Derfor omhandlede næste projekt at udarbejde en komplet LCA efter den europæiske PEF-metode for miljøpåvirkninger.
LCA’en beskriver seks produkter af forskelligt indhold, kemiske egenskaber og funktioner. Det var vigtigt for alle at LCA’en kunne favne bredt og indeholde Bollerup Jensens nøgleprodukter.
Som en del af projektet blev der desuden identificeret forbedringsmuligheder, som Bollerup Jensen kunne bruge internt til deres fortsatte arbejde med den grønne omstilling. For et af produkterne blev der udredt reduktionsmuligheder for op til 80% af de vægtede miljøpåvirkninger.

Skal vi hjælpe din virksomhed med at udarbejde en livscyklusanalyse?

Livscyklusanalyser og EPDer er vores ekspertiseområde og vi har hjulpet mange virksomheder med gennemførelsen af disse. Kontakt os, så tager vi en uforpligtende samtale.