Livscyklusvurderingen er central dokumentation i Visblue’s dialog med kunder

Teknologivirksomheden Visblue har udviklet en et energieffektivt flowbatteri til lagring af strøm fra vedvarende energikilder og fra elnettet. Visblue leverer især batterier til lagring af solcellestrøm fra større anlæg, f.eks. boligforeninger, kommuner, energifællesskaber og industri. Udover at flowbatterierne har et lavt energitab, er det muligt at genanvende mere end 99% af batteriet i nye produkter.

Livscyklusanalysen har kvantificeret det grønne potentiale ved at bruge Visblue batterier, og hjælper kunderne med at vurdere de konkrete fordele ved Visblue batterierne.

Visblue Logo
VisBlue A/S ønsker at bidrage til skabelsen af en bedre og grønnere verden. Implementeringen af grøn energi og overgangen dertil er en bæredygtig løsning på den klimakrise, vi står over for. Med flowbatterier kan vi hjælpe realiseringen af flere verdensmål, netop ved at opgradere vores nuværende energiinfrastruktur. VisBlue har med den udarbejdede LCA fået dokumentation på, at vores batterier hjælper i den rigtige retning.
Søren Bødker, CEO i VisBlue

Procesen kort fortalt

Visblue oplevede en stigende efterspørgsel på valideret miljødokumentation fra kunder. Herudover var der brug for en hotspot-analyse til at identificere, hvilke komponenter og processer, som bidrager til CO2 for derved at kunne optimere den grønne produktudvikling. Analysen var endvidere grundlag til udvikling af en takeback model for recycling af dele i nye produkter. Take-back modellen har potentialet til at genanvende mere end 90% af komponenterne i nye produkter.

Tag det første skridt mod en grønnere forretningsmodel

Hos Provice hjælper vi virksomheder med at få dannet et overblik over, hvordan deres produkter belaster klimaet og på hvilke områder der kan optimeres. Kontakt os om, hvordan vi hjælper jer i gang med jeres bæredygtige strategi.