Kurser

Provice har i flere år afholdt kurser for SMV’er på vegne af Erhvervshusene, og har lang erfaring med at udvikle og afholde kurser for virksomheder.

Vores kursuskatalog finder du nedenfor. Tag fat i os, hvis du har spørgsmål hertil – eller hvis du mangler et kursus. Alle kurser afholdes som åbne kurser for flere virksomheder eller som et virksomhedstilpasset kursus.

Klimaberegner og ESG-rapportering

En klimaberegning sætter størrelser på din virksomheds klimabelastning. Klimaberegningen er nødvendig for at kende de væsentligste kilder til CO2-udledning, for at sætte klimamål og for at identificere relevante klimatiltag.

Ved at deltage i kurset får du udarbejdet en klimaberegning for din virksomhed, for scope 1, scope 2 og de relevante dele af scope 3. Du får etableret mål for klimareduktion og identificeret relevante klimatiltag, så du kan realisere klimamålene.

Da mange virksomheder uanset størrelser bliver spurgt til ESG-nøgletal er dette inkluderet på kurset.

Kurset er baseret på Klimakompasset og Green House Gas-protokollen.

Derudover vil du lære om:

 • Indsamling og brug af data til klimaberegninger
 • Business cases ift. økonomi og klima
 • Indhold i ESG-rapportering
 • Grøn markedsføring og Green Washing
 • Opbygning og dokumentation af en seriøs, grøn profil

På kurset vil du få 1:1-sparring med rådgiver.

Afhængig af kursusformen vil du få et stærkt netværk med andre virksomheder med samme interesse.

Kontakt Thomas Løvholt hvis du har spørgsmål til dette kursus.

Bæredygtig strategi

Stadig flere virksomheder oplever et behov for at blive mere bæredygtige. Det kan fx udspringe af virksomhedens værdier, spørgsmål fra medarbejdere eller krav fra kunder.

Ved at deltage i kurset får din virksomhed udarbejdet en bæredygtighedsprofil. Virksomheden vil også få etableret mål for bæredygtigheden og identificeret relevante tiltag, der realiserer bæredygtighedsmålene. Kurset anvender Bæredygtighedshjulet til systematisk afdækning af styrker og udviklingspunkter til en egentlig bæredygtighedsstrategi. På den måde styrker kursen din virksomheds konkurrenceevne.

Kurset er baseret på Bæredygtighedshjulet.

Derudover vil du lære om:

 • Bæredygtighedshjulet – baggrunden, indholdet og hvordan du arbejder med metoden
 • Afklaring af strategisk potentiale ved prioritering af indsatsområder
 • Etablering af indsatsområder og mål
 • Beskrivelse af tiltag
 • Udvikling af årshjul og dokumentation ift. fortsatte indsats

Afhængig af kursusformen vil du få et stærkt netværk med andre virksomheder med samme interesse

Kontakt Thomas Løvholt hvis du har spørgsmål til dette kursus.

FNs 17 verdensmål

På dette seminar bliver du klogere på, hvordan du bruger FNs 17 verdensmål til at styrke konkurrenceevnen. Markedets spilleregler ændrer sig, og vinderne er dem, der forstår og kan drage fordel af de nye spilleregler.

Du arbejder med handling og afklaring af mål, planer, aktiviteter og fordeling af ansvar for at sikre effektiv implementering af verdensmålene i virksomhedens strategi.

Seminarets hovedpunkter:

 • Konkrete metoder til at få Bæredygtighed og Cirkulær Økonomi ind i strategien, og til at komme fra idé til handling med afklaring af mål, planer, aktiviteter og ansvarlige.
 • Forandringsledelse – hvordan skaber du opbakning til Bæredygtighed og Cirkulær økonomi i virksomheden?
 • Rapportering og markedsføring af den grønne indsats
 • Eget arbejde med Verdensmålene og Cirkulær økonomi
 • Hvor er hjælpen til det videre arbejde?

Målet med seminaret er, at du får idéer til indsatser, som kan styrke din virksomhed. Vi hjælper dig med at konkretisere dine tanker og idéer, så du kan komme i gang og i mål med den faktiske indsats.

Væsentligt er:

 • at få dine indsatser med verdensmålene ind i strategien og sætte konkrete mål for handlingen,
 • at udvikle værdikæden til at kunne realisere indsatsen,
 • at kunne måle og dokumentere fremdriften og resultaterne, og ikke mindst,
 • at aktivere hele fortællingen i markedsføringen.

Kontakt Thomas Løvholt hvis du har spørgsmål til dette kursus.

Bæredygtige forretningsmodeller

En grøn forretningsmodel er jeres konkrete plan for, hvordan I opnår en økonomisk rentabel, grøn omstilling. Det samme gælder en bæredygtig forretningsmodel, der fx baseres på FN’s 17 Verdensmål eller Bæredygtighedshjulet.
En forretningsmodel udvikles med afsæt i jeres situation og ønske til fokus. For at udfordre tanker og de strategiske muligheder anvender vi ofte værktøjerne BeeStar® eller Business Model Canvas.
På den måde kan jeres ønsker om at støtte op om FN’s 17 Verdensmål eller arbejde med cirkulær økonomi omsættes til både strategi, forretningsplan og målbare indsatser.

Miljøvaredeklarationer (EPD)

Et miljømærke dokumenterer, at et produkt, en ydelse eller en virksomhed lever op til særlige miljøkrav.
I nogle situationer er et miljømærke decideret adgangskrav, fx ved salg til offentlige kunder eller miljømærkede virksomheder. I andre situationer er et miljømærke udslagsgivende for et salg.
Overvejer I at blive miljømærket, så hjælper vi jer igennem processen med indsamling af dokumentation, tilpasning af systemer, træning af medarbejdere og med selve ansøgningen om miljømærke.

Offentlige grønne og bæredygtige indkøb

Grønne krav og bæredygtige krav i udbud bliver i stigende grad en betingelse, som leverandører er nødt til at forholde sig til. Det kan være vanskeligt at leve op til nye krav, fra udbuddet lanceres til deadline for aflevering. Provice anbefaler alle SMV’er at forberede sig på kommende krav – så den enkelte virksomhed både lever op til kravene og kan dokumentere det.

Provice gennemfører kurser for SMV’er om håndtering af grønne og bæredygtige krav.

På kurset lærer du om:

 • Hvilke typer af krav offentlige kunder og mange større private virksomheder stiller, og må forventes at stille i nær fremtid
 • Hvordan din virksomhed kan opfylde kravene
 • Hvordan du kan arbejde strategisk med grønne og bæredygtige krav, så du kommer på forkant med kravene – og kun bruger de nødvendige ressourcer
 • Hvordan du kan få økonomisk støtte til at leve op til kravene

På kurset vil du få 1:1-sparring med rådgiver.

Afhængig af kursusformen vil du få et stærkt netværk med andre virksomheder med samme interesse.

Kontakt Thomas Løvholt, hvis du har spørgsmål til dette kursus.

Livscyklusvurderinger (LCA) og Product Carbon Footprint (PFC)

En LCA dokumenterer et produkts eller en serviceydelses miljøperformance. Provice har udarbejdet LCA’er for mange virksomheder gennem flere år. Et PCF baserer sig på LCA, men fokuserer på drivhusgasser.

Vores LCA-kursus er tilrettelagt, så det både retter sig mod virksomheder der skal have lavet en LCA, og virksomheder som ønsker generel indsigt i, hvad en LCA er.

Ved at deltage i kurset, får du indsigt i:

 • Hvad en LCA er, og hvorfor det kan være relevant for din virksomhed at anvende LCA’er
 • Hvilke internationale standarder, der sikrer troværdighed om LCA’er og PCF’er
 • Hvordan en LCA udarbejdes, og hvordan den skal læses
 • Hvordan man kan sammenligne LCA’er eller PCF’er, når man ønsker at træffe miljørigtige valg
 • Hvordan jeres virksomhed kan få udviklet en LCA, og hvad det koster
 • Hvilke muligheder der er for at få økonomisk støtte til arbejdet
 • Hvilke regler der gælder for kommunikation af LCA og resultaterne heri

Kontakt Tomas Sander Poulsen, hvis du har spørgsmål til dette kursus.

Systematisk grøn problemløsning

På dette kursus lærer du nogle begreber, der kan styrke det fælles sprog, når I arbejder med problemer ift. energi- og ressourcespild, fx problemets afgrænsning, den direkte årsag og den grundlæggende årsag. Erfaringen viser, at et fælles sprog om problemer og problemløsning gør det væsentligt lettere at arbejde systematisk med problemer på alle niveauer i virksomheden.

 • Indledende præsentation af metoden ”Systematisk grøn problemløsning”
 • Deltagernes eksempler på tilbagevendende problemer / problemer der er svære at komme til bunds i
 • Case-baseret læring i brug af metoden
 • Afprøvning af metoden på konkret problem
 • Hvor er hjælpen til det videre arbejde?

Ved at deltage i kurset får I et helt konkret værktøj til systematisk problemløsning, der også kan anvendes til at håndtere tilbagevendende fejl i produktionen, administrationen, kundedialog etc. Metoden er fuldt kompatibel med ISO-krav ift. håndtering af fejl og afvigelser.

Kontakt Thomas Løvholt hvis du har spørgsmål til dette kursus.