EPD’er på trælistesortiment sikrede Hornbaek miljødokumentation til produkter

Hornbaek er førende producent af profilerede trælister til byggeriet og fremstiller et bredt sortiment af listetyper i både malet og ubehandlet fyr og hårdttræ.

I samarbejde med Provice har Hornbaek fået udarbejdet EPD’er som dækker hele deres trælistesortiment af ubehandlede og malede trælister. I tillæg til at Hornbaek nu kan miljødeklarere listeprodukterne, har Hornbaek gennem processen også fået kortlagt produktion og materialestrømme samt fået indsigt og proportioner på klimapåvirkningen over produkternes livscyklus.

Hornbook logo
I Hornbaek ønsker vi at gå forrest i forhold til den grønne omstilling. I den anledning har Provice med deres indsigt i branchen og deres LCA-kompetencer, leveret et solidt produkt. Dokumentationen af vores miljøaftryk på produkter har givet nogle nye interessante indsigter vi vil bruge pro-aktivt i vores videreudvikling af vores grønne omstilling.
Brian Jepsen, Direktør i Hornbaek

Procesen kort fortalt

Hornbaek fik anbefalet Provice som rådgiver til at få udarbejdet en EPD. Provice’s gate-system blev anvendt til at sikre en effektiv proces og høj kvalitet.

I processen blev der defineret og diskuteret KPI’er for forbrug og udledninger, som også gjorde det muligt at foretage benchmarks mellem Hornbaeks respektive produktioner. Desuden var der fokus på at klæde Hornbaek på til både at forstå, hvordan en EPD er opbygget, samt hvordan det kan bruges aktivt i markedsføringen.

Har din virksomhed brug for hjælp til (miljø)ledelsessystemer?

Provice har hjulpet diverse virksomheder, specifikt i SMV-segmentet, med at opnå certificeringer og standarder, blandt andet ISO9001 og ISO14001. Kontakt os for en uforpligtigende samtale om, hvordan jeres virksomhed kan komme i gang.