Større virksomheder samt børsnoterede selskaber i EU skal leve op til CSRD.