CSRD udvider kravene til bæredygtighedsrapportering sammenlignet med NFRD.