Scope 1 er direkte emissioner fra egne kilder (f.eks. gasfyr, transport). Scope 2 er indirekte emissioner fra købt energi (el, fjernvarme). Scope 3 er alle andre indirekte emissioner i værdikæden.