En LCA afdækker produkters miljøpåvirkning gennem hele værdikæden. Provice udarbejder livscyklusanalyser og sikrer tredjepartsverificering.